Torgunrud ligger på vestsiden av Mjøsa i bygda Feiring i Eidsvoll kommune.

Det produseres kjøtt, ull og stauder på Torgunrud.

Ett hundre mål innmark og to tusen mål skog hører til gården. Det overvintrer omtrent tretti sauer på bruket hvert år.


Innmarka brukes til fôrdyrking og beite
IMG_0050


Ulla kommer fra merinosau og farget spælsau
IMG_0438

Stauder er flerårige blomster. De visner ned på høsten og skyter igjen om våren.
IMG_0280

Staudene som produseres på Torgunrud er tradisjonsplanter tilhørende Plantearven. Dette konseptet omfatter planter som ble brukt tidligere men som ikke lenger er i vanlig bruk. Plantearven er en del av programmet for bevaring og bruk av plantegentiske ressurser. Du kan lese mer om staudene i plantearven her.

IMG_2382